Olifant Ziekenhuis

Goede voorzieningen noodzakelijk

Soms wordt een baby-olifantje gevonden in een kritieke conditie en naar het Elephant Transit Home gebracht. Elephant Transit Home staat onder leiding van een zeer kundige dierenarts, maar als de situatie dermate ernstig is dat ziekenhuis-opname nodig is, zijn de faciliteiten niet aanwezig om het diertje de medische behandeling te geven om het leven van dit diertje te redden.

Het leven van ieder baby-olifantje, maar net zo goed van oudere olifantjes en van volwassen olifanten, is kostbaar en er moet alles gedaan worden om een gered olifantje de maximale medische verzorging te geven, dat hem/haar de grootst mogelijk kans op overleven geeft. Een doodziek olifantje hoort niet buiten in de open lucht op z’n beurt te wachten voor medische behandeling. Als een operatie noodzakelijk is, moet er niet geïnproviseerd worden en wachten tot gehuurde apparatuur gearriveerd is. De nazorg bij de operatie moet niet buiten in de open lucht gedaan worden, net zo min als de dagelijkse verzorgen van de wonden. Als een olifantje ziek is, moet het opgenomen kunnen worden, om complicaties te voorkomen.

Bouw van een Olifant Ziekenhuis

Daarom wordt er een ziekenhuis gebouwd, waar alle nodige apparatuur en faciliteiten direct aanwezig zijn en niet geïmproviseerd hoeft te worden, wat het leven van een patiëntje in gevaar kan brengen of complicaties kunnen veroorzaken. Waar zieke olifantjes opgenomen kunnen worden, om ze in observatie te kunnen houden. Waar ze de medische zorg krijgen, die voor ons zo gewoon is. Met een goed geoutilleerde behandelkamer zou het leven van babyolifantjes, die in kritieke toestand binnenkomen, gered kunnen worden. Het geld voor de bouw van het ziekenhuis is bijeengebracht. Nu het geld voor de inrichting en de benodigde apparatuur nog.

Olifant Ziekenhuis