Noodzaak

Vrienden van de Olifant

Vrienden van de Olifant zet zich in voor de bescherming van olifanten en geeft steun aan concrete beschermingsprojecten in Azië en Afrika. Wij steunen onder andere olifantjes weeshuizen waar weesolifantjes verzorgd worden totdat zij groot genoeg zijn om zelfstandig te kunnen leven. Waaronder het weeshuis Elephant Transit Home op Sri Lanka.

Dringend hulp 

Weesolifantjes op Sri Lanka hebben dringend hulp nodig. Wanneer een baby-olifantje wordt gered dat alleen wordt aangetroffen, is het diertje vaak  zodanig verzwakt dat het direct medische verzorging nodig heeft. Op dit moment overlijdt 30% van de geredde baby-olifantjes alsnog, omdat er onvoldoende medische faciliteiten zijn. Dat is 1 op de 3 olifantjes! Nadat een baby-olifantje is gevonden zijn de eerste dagen van cruciale belang. Van de sterfgevallen vindt 90% plaats in de eerste dagen na de redding. Juist daarom is het zo belangrijk dat het Olifant Ziekenhuis er komt!

Hulp nodig

Vrienden van de Olifant gaat zich inzetten voor de inrichting en de benodigde apparatuur van het Olifant Ziekenhuis. Maar dit kunnen we niet zonder hulp. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat het percentage van 30% sterfte bij de geredde baby-olifantjes drastisch omlaag gaat.  

 

Kijk voor meer informatie op bovenstaande link´s.  

 

NL80 INGB 0000 119442   t.n.v. Vrienden van de Olifant