Projecten van VvdO

Vrienden van de Olifant geeft concrete steun aan beschermingsprojecten

Tijdens het evenement konden de bezoekers informatie over de verschillende projecten ontvangen en was er de mogelijkheid om direct peetouder van een weesolifantje, Askari of Beschermer te worden.

Peetouderproject Sri Lanka:                                                                     

Op Sri Lanka leven rond de 5800 olifanten, waarvan de meeste in de nationale parken leven. Omdat boeren hun akkers naar de nationale parken uitbreiden gaat er steeds meer natuurgebied, het leefgebied van de olifanten, verloren. Hierdoor ontstaan er mens-olifant conflicten waarbij boeren olifanten wegjagen of zelfs op hen schieten. In zo’n situatie rent de kudde voor hun leven en daarbij komt het voor dat een jong baby-olifantje de kudde kwijtraakt en alleen achter blijft. In de natuur worden baby-olifantjes met liefde verzorgd en beschermd door hun moeder en de rest van de kudde. Deze zorg is essentieel voor het opgroeien van een olifantje. Als een baby-olifantje geen moeder of kudde meer heeft zal het sterven als het niet gered wordt.                                                                               

In het olifantjes-weeshuis “Elephant Transit Home” worden jonge weesolifantjes opgevangen en krijgen zij de verzorging die zij nodig hebben. De weesolifantjes leven met z’n allen in een groot natuurgebied rondom de opvang.
Op vaste tijden komen zij naar de opvang om de melkvoeding te krijgen. Als zij na enkele jaren groot en sterk genoeg zijn worden zij teruggebracht naar de natuur. Er wordt hard gewerkt aan het aanbrengen van hekken rond de nationale parken zodat olifanten in de toekomst vrij in de parken kunnen leven zonder dat de boeren hun leefgebied vernielen. 

Vrienden van de Olifant heeft de financiële zorg op zich genomen van enkele Aziatische baby-olifantjes. Voor deze weesolifantjes zoeken wij peetouders, die deze bijzondere diertjes een nieuwe kans op een leven in de natuur willen geven. Je kunt zelf kiezen van welk olifantje je peetouder wilt worden.

Weesolifantje Joe op Borneo:                                                               

Op Borneo zijn veel tropische regenwouden, maar deze worden bedreigd door enorme palmolieplantages. Hierdoor wordt het leefgebied van de dwergolifant bedreigd. Veel van de eeuwenoude trekroutes zijn afgesneden en hierdoor leeft de geschatte populatie van 1500 tot 2000 dwergolifanten in geïsoleerde gebieden. Omdat de palmolieplantages aangelegd zijn in het eeuwenoude voedselgebied van de olifanten komen regelmatig mens-olifant-conflicten (beter gezegd: plantage-olifant-conflicten) voor.

Januari 2013 werden 14 olifanten vergiftigd aangetroffen en werd ten minste één baby-olifantje wees. Dit olifantje Joe, is opgevangen in het Lok Kawi Wildlife Park in Kota Kinabalu.

Vrienden van de Olifant heeft de financiële zorg voor kleine Joe op zich genomen en heeft het mogelijk gemaakt dat er een onderkomen voor Joe gebouwd werd. Hier wordt hij liefdevol door zijn verzorgers verzorgd, zij zijn 24 uur per dag bij Joe aanwezig. Voor de verzorging van Joe zijn we op zoek naar peetouders die hem een nieuwe kans willen geven.

Peetouderproject Kenia: 

In Afrika sterven nog veel olifanten door stroperij vanwege hun ivoren slagtanden. Hoewel de stroperij in Kenia minder is dan in omliggende landen zijn olifanten ook hier slachtoffer van stroperij. Hierdoor blijven soms baby-olifantjes alleen zonder moeder achter. Ook worden baby-olifantjes gevonden in een opgedroogde waterput waar zij niet meer uit konden komen. In het belang van de kudde heeft de matriarch moeten besluiten om zonder het baby-olifantje verder te gaan waardoor het baby-olifantje alleen achter blijft. Zo’n weesolifantje heeft geluk als het wordt gevonden. In de natuur worden baby-olifantjes met liefde verzorgd en beschermd door hun moeder en de rest van de kudde. Deze zorg is essentieel voor het opgroeien van een olifantje. Als een baby-olifantje geen moeder of kudde meer heeft zal het sterven als het niet gered wordt.

Vrienden van de Olifant steunt het Olifantjes Weeshuis in Kenia, waar de weesolifantjes opgevangen en verzorgd worden. Zij krijgen liefdevolle aandacht van de toegewijde verzorgers. De verzorgers zijn 24 uur per dag aanwezig, in het weeshuis slapen de verzorgers zelfs bij de baby-olifantjes in hun stal. Wanneer de weesjes geen medische verzorging meer nodig hebben worden de olifantjes naar de opvang in Tsavo Oost National Park overgebracht. Daar gaan zij samen met de andere weesolifantjes elke dag de natuur in en kunnen zij de in het wild levende olifanten ontmoeten. Zo leren zij stapje-voor-stapje hoe ze zelfstandig kunnen leven. Zodra ze daar aan toe zijn kunnen de olifantjes er voor kiezen om zich aan te sluiten bij een in de natuur levende kudde. Peetouders maken door hun financiële steun deze opvang en terugkeer mogelijk.

Azië Fonds:                                                  

Vanuit het Azië Fonds wordt het opvangcentrum Elephant Nature Park gesteund. De Aziatische olifant is het meest bedreigd. Er worden nog steeds jonge olifantjes (illegaal) uit de natuur gehaald, om als werkolifant, last-/huisdier of toeristentrekker te fungeren.

Elephant Nature Park heeft ervoor gezorgd dat er een aantal mishandelde olifanten vrij gekocht konden worden. Deze olifanten hebben dikwijls traumatische ervaringen en enorme verwondingen. In Elepehant Nature Park worden deze olifanten liefdevol verzorgd en begeleid.  Zij kunnen hier zo vrij mogelijk leven. Degene die het Azië Fonds steunen wordt Beschermer genoemd. Beschermers maken door hun financiële steun de opvang en verzorging van deze prachtige dieren mogelijk.

Afrika Fonds: 

Vanuit het Afrika Fonds wordt het project  Elephant Human Relations Aid in Namibïe gesteund. Ook in Namibïe is het mens-olifant conflict een heel groot probleem. De boeren moeten samen met de olifanten leven, terwijl een kudde olifanten in een klap de hele watervoorziening van de arme boeren kan vernietigen. Het PEACE-project zorgt ervoor dat de boeren en de olifanten samen kunnen leven. 
Er worden waterputten opgezet en vrijwilligers hebben tot nu toe ruim 125 muren gebouwd die de putten van de boeren beschermen tegen olifanten. Dit project geeft de hoop op een toekomst voor zowel de natuur als de mensheid. Askari´s leveren door hun financiele steun een belangrijke bijdrage aan de bescherming van olifanten.